CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Ujście

Miasto i Gmina Ujście

Miasto Piła

Miasto Piła

Miasto i Gmina Łobżenica

Miasto i Gmina Łobżenica

Gmina Drawsko

Gmina Drawsko

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

Gmina Szydłowo

Gmina Szydłowo

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Białośliwie

Gmina Białośliwie

Miasto i Gmina Trzcianka

Miasto i Gmina Trzcianka

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

Gmina Wyrzysk

Gmina Wyrzysk

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

Gmina Wysoka

Gmina Wysoka

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Margonin

Miasto i Gmina Margonin

Gmina Wałcz

Gmina Wałcz

NFOŚiGW

NFOŚiGW

Gmina Kcynia

Gmina Kcynia

Miasto Chodzież

Miasto Chodzież

Gmina Sadki

Gmina Sadki

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Wielkopolskie Regionalne Forum Terytorialne

W dniu 4 czerwca 2018 r. na terenie PWSZ w Pile odbyło się subregionalne spotkanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej UMWW i Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu oraz przedstawiciele samorządów z terenu Północnej Wielkopolski. Wielkopolskie Regionalne Forum Terytorialne poświęcone było przedstawieniu potencjału i problemów w rozwoju Wielkopolski Północnej, jednocześnie stanowiło formę konsultacji diagnostycznych w opracowywaniu strategii rozwoju województwa wielkopolskiego. Więcej informacji nt. opracowywanej strategii dostępne są pod adresem: www.wrot.umww.pl

 

 

23 lipca 2018 roku odbyła się XLVIII Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Najważniejszym jest punktem było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego  na rok 2018 i lata następne. Zmiana ww. uchwały, polegająca na zabezpieczeniu większych środków finansowych na budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka, umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i realizację długo oczekiwanej przez mieszkańców województwa inwestycji. Podczas Sesji radni podjęli również uchwały w sprawie m.in.: udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego obejmującego aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok na lata 2014-2023 oraz wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej JST w ramach Programu „Szatnia na Medal”. Program „Szatnia na Medal” polega na dofinansowaniu w budowach i remontach budynków szatniowo-sanitarnych przy obiektach sportowych na terenie województwa wielkopolskiego. Jest to inicjatywa, ciesząca się dużym zainteresowaniem samorządów i już zapowiedziano kolejne edycje programu.

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gala 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W dniu 26 czerwca 2018 roku w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się Gala 25-lecia istnienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W uroczystości wzięli udział liczni goście, m.in.: przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji ochrony środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, WFOŚiGW z Gdańska, Szczecina, Katowic, Zielonej Góry oraz przedsiębiorcy. Z ramienia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Gali uczestniczył Pan Dyrektor Biura Zarządu SGiPN Sławomir Poszwa.

Historię Funduszu oraz jego dokonania minionych 25 lat przedstawiła zebranym Pani Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu Jolanta Ratajczak. Podczas Gali zostały wręczone Odznaki Honorowe „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” oraz medale okolicznościowe. Byłe zarządy WFOŚiGW w Poznaniu reprezentowali Pan Przemysław Gonera – założyciel i pierwszy Prezes oraz Pan Bogusław Brzostowski – Prezes – Senior.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony

 Środowiska i Gospodarki Wodnej są ewenementem w skali europejskiej, są to jedyne instytucje które w sposób kompleksowy prowadzą działania chroniące środowisko, należy podkreślić także ich wysoką skuteczność. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu jest instytucją finansującą szeroki zakres działań związanych z ochroną środowiska. Fundusz wspiera finansowo przedsięwzięcia w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powierzchni ziemi, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym, ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. O wysokiej efektywności działań WFOŚiGW w Poznaniu świadczą liczby. W przeciągu 25 lat działalności podpisano 12,5 tys. umów na łączną kwotę 4 mld złotych na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. Powstało 11 tys. nowych przyłączeń kanalizacji sanitarnej a 400 tys. osób bierze udział w corocznych akcjach edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że certyfikowane egzaminy z języka angielskiego i język niemieckiego dla uczestników projektu „Podniesienie kompetencji językowych i komputerowych mieszkańców Północnej Wielkopolski”

odbędą się w:

INWEST-PARK Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła

1. Egzamin pisemny  - sala beżowa – parter
2. Egzamin ustny  - sala zielona/fioletowa - parter

w terminach  i godzinach zgodnych zamieszczonym harmonogramem.