CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich informuje, że rekrutacja do projektu „Podniesienie kompetencji językowych i komputerowych mieszkańców Północnej Wielkopolski” współfinansowanego Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na latach 2014-2020 została ZAKOŃCZONA.

W dniu 19.04.2017   z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich odbyło się spotkanie konsultacyjne z Wojciechem Jankowiakiem, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, podczas którego zostało wypracowane nowe stanowisko w sprawie wyznaczenia nowego Obszaru Funkcjonalnego Północnej Wielkopolski.
W granicach Północno-Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego znajdą się 34 gminy, w tym 9 należących do Powiatu Pilskiego.

Ogólna charakterystyka obszarów funkcjonalnych wraz z ich zasięgiem przestrzennym przedstawiona została w materiale informacyjnym dostępnym na stronie http://www.wbpp.poznan.pl.

Jednocześnie informujemy że  na podstawie art. 49d ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), w dniu 18 kwietnia 2017 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego skierował zaproszenie do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na konferencję dotyczącą wyrażenia opinii w sprawie nowej propozycji określenia obszarów funkcjonalnych i ich granic, która odbędzie się w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, 61-704 Poznań,
ul. Wieniawskiego 17/19, w dniu 16 maja 2017 r. o godzinie 10.00.

Podczas konferencji zaprezentowany zostanie ponadto projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.

W piątek, 10 marca 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich. Zebrani przyjęli sprawozdanie i udzielili absolutorium Zarządowi stowarzyszenia za ubiegły rok. Ponadto dyskutowano przede wszystkim o palącej sprawie związanej z Obszarem Funkcjonalnym. Mozaika wielokrotnie nakładających się obszarów funkcjonalnych w poszczególnych częściach regionu pozwala na dokładne i skuteczne adresowanie odpowiednich działań i narzędzi finansowych dla wsparcia rozwoju Wielkopolski. Cechą wiążącą wszystkie obszary funkcjonalne jest spójność celów rozwoju. Poniesiono również temat związany z infrastrukturą drogową oraz  Pilskim Obszarem Strategicznej Interwencji. Na zgromadzeniu pokreślono także potrzebę połączenia sił Stowarzyszenia wraz  z innymi Związkami działającymi w rejonie rzeki Noteć, poprzez prowadzenie rozmów w większym gronie oraz lobbing Północnej wielkopolski poprzez organizację spotkań z Parlamentarzystami.

W dniu 06 marca  br. o godz. 9.00 z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich   odbyło się na terenie PWSZ spotkanie przedstawicieli samorządów z terenu Północnej Wielkopolski z Panem Wojciechem Jankowiakiem Marszałkiem Woj. Wlkp. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.  Spotkanie poświęcone było wypracowaniu stanowiska w sprawie  ponownego przeanalizowania problemów rozwojowych podregionu pilskiego i wyznaczenia nowego Obszaru Funkcjonalnego Północnej Wielkopolski, jako obszaru kształtowania potencjału rozwojowego i obszaru wymagającego rozwoju nowych funkcji przy użyciu instrumentów właściwych polityce regionalnej.

Opinia dotycząca propozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym i ich granic na terenie województwa wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2016 r. - plik pdf