CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Dnia  02 marca br.( czwartek ) o godz. 10.00  z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin  i Powiatów Nadnoteckich w Starostwie Powiatowym w Pile odbył się Konwent Starostów Północnej  Wielkopolski. Spotkanie poświęcone było wypracowaniu stanowiska w sprawie  ponownego przeanalizowania problemów rozwojowych podregionu pilskiego i wyznaczenia nowego Obszaru Funkcjonalnego Północnej Wielkopolski, jako obszaru kształtowania potencjału rozwojowego i obszaru wymagającego rozwoju nowych funkcji przy użyciu instrumentów właściwych polityce regionalnej. Wypracowane stanowisko zostało  przekazane w imieniu Starostów , Panu Marszałkowi w dniu 6.03.2017 na spotkaniu z Gminami Północnej Wielkopolski.

W dniu 16.06.2016 w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile ul. Grunwaldzka 2 odbyło się spotkanie Parlamentarzystów naszego regionu z Przedstawicielami samorządów Północnej Wielkopolski. Było to pierwsze z cyklu spotkań planowanych w bieżącym roku. W spotkaniu wzięli udział Poseł na Sejm Pan Marcin Porzucek, Poseł na Sejm Pan Jakub Rutnicki, Poseł na Sejm Pan Krzysztof Paszyk oraz Poseł na Sejm Pan Błażej Parda. Spotkanie miało charakter merytorycznej, roboczej wymiany informacji dot. finansowania samorządów w tym finansowania oświaty oraz zmian prawnych w zakresie energetyki w JST w tym koszty eksploatacji oświetlenia ulicznego omówiono również bieżące problemy związane z funkcjonowaniem siłowni wiatrowych. Spotkanie stało się okazją do wymiany opinii i poglądów na temat bieżących problemów i wyzwań związanych z rozwojem nadnoteckiego regionu.

 

 

          W dniach 7/8 września Stowarzyszenie Gmin i Powiatów nadnoteckich świętowało jubileusz 15 lecia powstania stowarzyszenia. Obchody rozpoczęło wyjazdowe uroczyste posiedzenie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu które odbyło się na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile w którym wzięli udział Zarząd SGIPN w osobach Przewodniczący zarządu Wójt Czarnkowa pan Bolesław Chwarścianek, Członek Zarządu Burmistrz Szamocina Pan Eugeniusz Kucner, Prezydent miasta Piły Piotr Głowski.

 

          Kolejnym etapem obchodów w dniu 8 września br. było spotkanie Członków stowarzyszenia z szacownym gronem sympatyków stowarzyszenia w śród których znaleźli się między innymi : Pan Marek Woźniak Marszałek Woj.Wlkp. Pani Hanna Grunt Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Pani Jolanta Ratajczak Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Pan Henryk Piskonowicz Zastępca Dyrektora ds. gospodarki leśnej w Poznaniu, Pan Janusz Łakomiec, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Wlkp. ,Pani Tatiana Sokołowska Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Woj. Wlkp., Pan Jarosław Sobczak Zastępca Departamentu Środowiska, Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski, Pan Tadeusz Teterus Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki , Pan Mirosław Juraszek Wicestarosta Chodzieski , Pan Stefan Piechocki Wicestarosta Pilski.

 

          Jubileusz stał się okazją do podsumowań dotychczasowej działalności oraz wyznaczeniem nowych celów działania. Okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości, nagrody przyznane przez WFOŚ związane z wykorzystaniem środków unijnych i propagowaniem ochrony środowiska na terenie północnej wielkopolski potwierdziły trafność podejmowanych decyzji, wyzwań związanych z rozwojem nadnoteckiego regionu. Wszelkie uzyskane podziękowania i gratulacje mocno zmotywowały nas do planowania i realizacji nowych równie ciekawych przedsięwzięć np. sieci dróg alternatywnego transportu w północnej Wielkopolsce. Stowarzyszenie w ciągu ostatnich 7 lat, realizując dotychczasowe projekty pozyskało dla swoich członków wsparcie ze środków UE ponad 50 mln PLN. Jesteśmy głęboko przekonani, że sukces odniosły nie tylko Gminy realizujące projekty, ale wszyscy członkowie SGIPN przy wsparciu, których udało się doprowadzić nasze pomysły do końca. Dlatego też z okazji jubileuszu szczególne podziękowania należą się wszystkim sympatykom i członkom Stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że sukcesy i osiągnięcia SGiPN zachęcą inne gminy i powiaty do zasilenia szeregów naszego stowarzyszenia

 

Listy gratulacyjne: 1  2  3  4  5  6

 

   

   

   

   

   

   

 

 

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu,
wiary, szczęścia i powodzenia.

 

Życzy Zarząd i pracownicy SGiPN

 

Informujemy, że dzień 24 grudnia ustala się dodatkowym dniem wolnym od pracy z tytułu święta przypadającego na sobotę 26 grudnia 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 14.08.2015r. do 31.08.2015r. pracownicy SGiPN będą przebywali na urlopach.
Za utrudnienia przepraszamy.