CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Gminy Wyrzysk, Białośliwie, Krajenka, Szamocin, Miasteczko Krajeńskie , Ujście , Lubasz, Czarnków, otrzymały łączna kwotę ok. 49.299 752,00 dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Projekt „ Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” Dzięki realizacji tego projektu wybudowano część sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i z przyłączami dla poszczególnych wsi leżących na terenie gmin objętych Projektem, zmodernizowano istniejącą oczyszczalnię ścieków w Brzeźnie a także wybudowano i oddano do użytku oczyszczalnię ścieków dla Gminy Miasteczko Krajeńskie.

Rok 2013 był trzecim rokiem funkcjonowania Zarządu w składzie: Tadeusz Dąbrowski, Bolesław Chwarścianek i Stefan Piechocki. Zmianie nie uległ skład osobowy Komisji Rewizyjnej tj. działa ona w składzie: Maria Bratkowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Eugeniusz Cerlak, Marek Tchórzka.

W 2013 roku Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia odbyło się w miesiącu marcu. Dodatkowo odbywały się spotkania członków w ramach innych narad, seminariów i konferencji. Zarząd działał w niezmienionym składzie i odbył w tym czasie 4 posiedzenia. Na posiedzeniach omawiano sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia: realizację budżetu, opłacanie składek członkowskich i zaawansowanie prac nad projektami prowadzonymi przez Biuro Stowarzyszenia.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, odbyły się w 2013r dwa Konwenty Starostów.

 • maj 2013r. w Pile odbył się kolejny Konwent Starostów, na którym wybrano nowego przewodniczącego, którym został Wiesław Maszewski - Starosta czarnkowsko –trzcianecki. Z inicjatywy Konwentu odbyła się w tym dniu również konferencja pn.: „Bezrobocie w Północnej Wielkopolsce – ocena sytuacji i propozycje zmian”. Konferencję poprzedził krótki briefing z udziałem Wiceministra Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny.

 • listopad 2013r. tematem przewodnim spotkania było omówienie zagadnień związanych z propozycja powstania ZIT i możliwości finansowania projektów z terenu powiatów z środków UE w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

W 2013r SGiPN kontynuowało realizacje w/w projektu w partnerstwie z Gminą Budzyń, Miastem Piła, Gminą Miasteczko Krajeńskie, Gminą Ujście i Gmina Wysoka.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

1. Zarządzanie projektem partnerskim.
2.     Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 55 urzędników na kierowniczych stanowiskach z 5 JST.
3.     Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 180 urzędników z 5 JST wg potrzeb stanowiska pracy.
4.     Studia podyplomowe dla 10 Urzędników i szkolenia językowe dla 10 Urzędników z 5 JST.
5.     Opracowanie i przyjęcie kodeksu etycznego przez pracowników 5 JST.
6.     Stworzenie biura obsługi klienta w 3 JST.
7.     Wdrożenie systemu poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych dla 2 JST.
8.     Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w 1 JST.
W ramach oszczędności powstałych w projekcie wynikających ze stosowania procedury przetargowej zrealizowano dodatkowo następujące zadania:
9.     Wdrożenie Modelu Kompetencji Kadr w 1 JST.
10.     Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów.
11.     Wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji z jakości świadczonych usług publicznych w 3 JST.
12.     Usprawnienie /wdrożenie procedury konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla gminy w 5 JST.

Stowarzyszenie w partnerstwie z: Gminą Czarnków, Miastem Czarnków, Gminą Lubasz, Gminą Wieleń, Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim oraz Gmina Trzcianka kontynuowało realizacje projektu „Dobry i przyjazny urząd”.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Zarządzanie projektem partnerskim.

 2. Opracowanie i przyjęcie kodeksu etycznego przez pracowników 6 JST.

 3. Stworzenie biura obsługi klienta w 4 JST.

 4. Wdrożenie systemu poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych dla 2 JST.

 5. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 48 urzędników na kierowniczych stanowiskach z 6 JST.

 6. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 120 urzędników z 6 JST wg potrzeb stanowiska pracy.

 7. Studia podyplomowe dla 25 Urzędników i szkolenia językowe dla 17 Urzędników z 6 JST.

 8. Wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług publicznych w 2 JST.

  W ramach oszczędności powstałych w projekcie wynikających ze stosowania procedury przetargowej zrealizowano dodatkowo następujące zadania:

 9. Wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych w 4 JST.

 10. Usprawnienie/wdrożenie procedury konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla gminy w 3 JST.

 11. Wdrożenie modelu kompetencji kadr opartego na badaniu luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych pracowników w 2 JST.

 12. Wdrożenie systemu poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych w urzędzie gminy

 13. Czarnków.